ProfesyonelSite Yönetim Yazılımı

Bordro Hesaplama

Personel Giriş işlemiyle girilmiş personellerin bordrosunu hesaplatmak için sol menünden Bordrolar düğmesine tıklandığında Bordrolar formu ekrana gelir. Bu formda Yeni Bordro düğmesine basıldığında Resim 1 de görülen Bordro Hazırlama formu ekrana gelir.

Resim 1. Bordro Hazırlama Formu

Form üzerinde bordro hazırlanacak Yıl ve Ay seçilerek Hazırla düğmesine basılır. Ekrana resim 2de gösterilen bordro formu gelir.

Resim 2. Bordrolar

Ayrıca bakınız: Personel Giriş